SIA „Kugrainis” darbības virzieni ir ūdensapgādes sistēmu izbūve, dziļurbumu ierīkošana, to remonts, likvidēšana, kā arī ģeotermālo urbumu ierīkošana.

Mēs saviem klientiem piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu – no urbuma projekta izstrādes, dokumentācijas saskaņošanas valsts institūcijās līdz urbšanas darbu veikšanai un Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā akceptētas urbuma pases izsniegšanai.

Uzņēmumā ir izveidota spēcīga, strādāt spējīga komanda un materiāli tehniskā bāze, kas ļauj veiksmīgi izpildīt pasūtījumus. Darbiniekiem ir attiecīga izglītība un kvalifikācija atbilstoši veicamajam darbam.

Uzņēmums no tā dibināšanas brīža nepārtraukti palielina ražošanas apjomus un veic arvien nozīmīgākus un lielākus projektus. Mūsu priekšrocība ir laba atpazīstamība konkrētajā darbības jomā ar padarīto darbu kvalitāti un attieksmi pret pasūtītāju.

Uzņēmumam ir izsniegta licence zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidē. Tas nozīmē , ka varam veikt arī degvielas uzpildes staciju, katlu māju, lauksaimniecības uzņēmumu (fermu), grunts piesārņojuma noteikšanu.

Uzņēmuma klienti ir gan pašvaldības, gan dažādi uzņēmumi un privātie pasūtītāji. Savas darbības laikā esam guvuši plašu pieredzi, kļūstot par ekspertiem savā darbības jomā, un spējuši konkurēt ar vadošajiem uzņēmumiem.

Mēs darbojamies objektos pa visu Latvijas teritoriju. Sadarbojamies gan ar valsts iestādēm, gan uzņēmumiem, gan ar privātpersonām.

SIA „Kugrainis’’ misija ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus kā ūdensapgādes sistēmu ierīkošanā un uzturēšanā tā arī ģeotermālo urbumu ierīkošanā.