Par Mums

SIA “Kugrainis” darbības virzieni ir ūdensapgādes sistēmu izbūve, dziļurbumu ierīkošana, to remonts, likvidēšana, kā arī ģeotermālo urbumu ierīkošana.

Mēs saviem klientiem piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu – no urbuma projekta izstrādes, dokumentācijas saskaņošanas valsts institūcijās līdz urbšanas darbu veikšanai un Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā akceptētas urbuma pases izsniegšanai.

Mūsu misija ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus kā ūdensapgādes sistēmu ierīkošanā un uzturēšanā tā arī ģeotermālo urbumu ierīkošanā.

Mūsu pakalpojumi

Artēziskais urbums

Agrāk viensētu saimniecībās ūdens apgādei tika ierīkotas galvenokārt raktas grodu akas, kurās ūdens daudzums un tā kvalitāte ir stipri atkarīga no meteoroloģiskiem apstākļiem. Mūsdienās populāri ir ūdensapgādes urbumi, kas spēj nodrošināt ar labu ūdeni pietiekamā daudzumā visu cauru gadu neatkarīgi no laika apstākļiem. Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus.

Filtrācijas urbums

Filtrācijas urbumu ir iespējams izbūvēt tad, ja perspektīvajā vietā ir irdeni smilts, grants vai vāji cementēti smilšakmens ieži. Parasti šie urbumi dziļumā nepārsniedz 30m. Tad urbumā pret ūdens nesošo horizontu iebūvējams filtrs.

Urbuma apsaiste

Iegūtā ūdens aiztransportēšanai līdz patēriņa vietai parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašuzsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis.. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai.

Citi pakalpojumi