Artēziskais urbums

Agrāk viensētu saimniecībās ūdens apgādei tika ierīkotas, galvenokārt, raktas grodu akas, kurās ūdens daudzums un tā kvalitāte ir stipri atkarīga no meteoroloģiskiem apstākļiem. Mūsdienās populāri ir ūdensapgādes urbumi, kas visu, cauru gadu spēj nodrošināt labu ūdeni pietiekamā daudzumā neatkarīgi no laika apstākļiem. Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus.

Latvijas teritorijā zemes virsējie slāņi sastāv galvenokārt no ledus laikmeta sanesumu (kvartāra) iežiem, zem kuriem atrodas pamatieži. Kvartāra iežu segas biezums pie mums svārstās no dažiem metriem līdz 200 un vairāk metriem, un tā sastāv no vairāk vai mazāk sajauktiem irdeniem un blīviem iežiem, kā smilts, grants, akmeņaina un bez akmeņaina māla un līdzīgiem iežiem.
Zem kvartāra segas guļošo pamatiežu biezums Latvijā svārstās ap 1000 metriem, un tie sastāv galvenokārt no smilšakmens, dolomīta, kaļķakmens, merģeļa un māla. Urbšanas rezultātā ūdens tiek atbrīvots no ūdens saturošā ieža un tas ar savu spiedienu virzās uz augšu. Latvijā pazemes ūdeņi pēc sava ķīmiskā sastāva vietā mēdz būt ar paaugstinātiem dzelzs, cietības, sulfātu un hlorīdu rādītāji. Šo minerālvielu koncentrācija ir atkarīga no iežu slāņa, kurā ūdens atrodas. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti ir jāuzstāda filtrācijas, atdzelžošanas vai attīrīšanas aprīkojums.

Izmaksas šāda veida urbumam ir: 43 EUR/m ar plastmasas caurulēm, 45 EUR/m ar melnā metāla caurulēm, 57 EUR/m ar nerūsējošā metāla caurulēm.

Šajās izmaksās ietilpst visi nepieciešamie urbšanas darbi un materiāli ūdens ieguves urbuma izbūvei.

Nākamais solis ir urbuma aprīkošana (dziļurbuma sūknis, automātika, hidrofors un ūdensvada izbūve līdz nepieciešamajai vietai) – skatīt “URBUMA APSAISTE“.