Filtrācijas urbums

Filtrācijas urbumu ir iespējams izbūvēt tad, ja perspektīvajā vietā ir irdeni smilts, grants vai vāji cementēti smilšakmens ieži. Parasti šie urbumi dziļumā nepārsniedz 30m. Tad urbumā pret ūdens nesošo horizontu iebūvējams filtrs. Filtram jābūt ar iespējami mazāku ūdens ieplūšanas pretestību, pietiekoši labi jāaiztur sīkie smilts graudiņi pret iekļūšanu urbumā un jānostiprina urbuma sienas pret nobrukumiem. Filtra urbums no spices atšķiras ar cauruļu diametru un filtra daļas ražību. Filtra urbumos parasti izmanto virszemes sūkņus, jo ūdens līmeņi ir augsti (līdz -7m no zemes virsas), bet var izmantot iekšā gremdējamos sūkņus ja ūdens līmenis ir zemāks. Parasti filtra urbumi ir ilgtspējīgāki nekā spices.

Izmaksas šiem urbumiem līdz 15m ir 700 EUR par vienību, virs 15m ir 45 EUR/m.

Šajās izmaksās ietilpst visi nepieciešamie urbšanas darbi un materiāli ūdens ieguves urbuma izbūvei.

Nākamais solis ir urbuma aprīkošana (dziļurbuma sūknis, automātika, hidrofors un ūdensvada izbūve līdz nepieciešamajai vietai) – skatīt “URBUMA APSAISTE“.