Par mums

SIA “Kugrainis”, no tā dibināšanas brīža, nepārtraukti palielina ražošanas apjomus un veic arvien nozīmīgākus un lielākus projektus. Mūsu priekšrocība ir laba atpazīstamība konkrētajā darbības jomā ar padarīto darbu kvalitāti un attieksmi pret pasūtītāju.

Uzņēmumā ir izveidota spēcīga, strādāt spējīga komanda un materiāli tehniskā bāze, kas ļauj veiksmīgi izpildīt pasūtījumus. Darbiniekiem ir attiecīga izglītība un kvalifikācija atbilstoši veicamajam darbam.

Uzņēmumam ir izsniegta licence zemes dzīļu monitoringa sistēmas izveidē. Tas nozīmē , ka varam veikt arī degvielas uzpildes staciju, katlu māju, lauksaimniecības uzņēmumu (fermu), grunts piesārņojuma noteikšanu.

SIA “Kugrainis” klienti ir gan pašvaldības, gan dažādi uzņēmumi un privātie pasūtītāji. Savas darbības laikā esam guvuši plašu pieredzi, kļūstot par ekspertiem savā darbības jomā, un spējuši konkurēt ar vadošajiem uzņēmumiem.

Mēs darbojamies objektos pa visu Latvijas teritoriju. Sadarbojamies gan ar valsts iestādēm, gan uzņēmumiem, gan ar privātpersonām.