SIA Kugrainis

 Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 90-125, Rīga, LV-1006

Reģ. nr.: 40103531893

PVN reģ. nr.: LV40103531893

 

Banka: VAS Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

SWIFT kods: NDEALV2X

LVL konts: LV76NDEA0000083583793

 

Banka: VAS Swedbank AS

SWIFT kods: HABALV22

LVL konts: LV38HABA0551035896123