Urbuma apsaiste

Iegūtā ūdens nogādāšanai patēriņa vietā parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašuzsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai. Lai nodrošinātu izveidotā dziļurbuma […]