Artēziskais urbums

Agrāk viensētu saimniecībās ūdens apgādei tika ierīkotas, galvenokārt, raktas grodu akas, kurās ūdens daudzums un tā kvalitāte ir stipri atkarīga no meteoroloģiskiem apstākļiem. Mūsdienās populāri ir ūdensapgādes urbumi, kas visu, cauru gadu spēj nodrošināt labu ūdeni pietiekamā daudzumā neatkarīgi no laika apstākļiem. Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus. Latvijas […]