Artēziskais urbums

Agrāk viensētu saimniecībās ūdens apgādei tika ierīkotas, galvenokārt, raktas grodu akas, kurās ūdens daudzums un tā kvalitāte ir stipri atkarīga no meteoroloģiskiem apstākļiem. Mūsdienās populāri ir ūdensapgādes urbumi, kas visu, cauru gadu spēj nodrošināt labu ūdeni pietiekamā daudzumā neatkarīgi no laika apstākļiem. Latvijas hidroģeoloģiskajos apstākļos gandrīz katrā vietā iespējams izbūvēt šīm prasībām atbilstošos dziļurbumus. Latvijas […]

Filtrācijas urbums

Filtrācijas urbumu ir iespējams izbūvēt tad, ja perspektīvajā vietā ir irdeni smilts, grants vai vāji cementēti smilšakmens ieži. Parasti šie urbumi dziļumā nepārsniedz 30m. Tad urbumā pret ūdens nesošo horizontu iebūvējams filtrs. Filtram jābūt ar iespējami mazāku ūdens ieplūšanas pretestību, pietiekoši labi jāaiztur sīkie smilts graudiņi pret iekļūšanu urbumā un jānostiprina urbuma sienas pret nobrukumiem. […]