Filtrācijas urbums

Filtrācijas urbumu ir iespējams izbūvēt tad, ja perspektīvajā vietā ir irdeni smilts, grants vai vāji cementēti smilšakmens ieži. Parasti šie urbumi dziļumā nepārsniedz 30m. Tad urbumā pret ūdens nesošo horizontu iebūvējams filtrs. Filtram jābūt ar iespējami mazāku ūdens ieplūšanas pretestību, pietiekoši labi jāaiztur sīkie smilts graudiņi pret iekļūšanu urbumā un jānostiprina urbuma sienas pret nobrukumiem. […]

Urbuma likvidācija

Neskatoties uz dziļurbumu ilgo kalpošanas laiku, tomēr pienāk brīdis, kad tas savus resursus ir izsmēlis un ir nepieciešama urbuma likvidācija – lai aizsargātu artēzisko ūdeņu resursus. Aku likvidācija (tamponāža), tāpat kā jaunu ierīkošana ir saskaņojama Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā. Urbuma likvidācija nepieciešama šādos gadījumos: urbums vairs netiek izmantots; ūdensapgādes nodrošināšanai tiek ierīkots jauns […]

Urbumi siltumapgādei

Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti ēku apkures sistēmu vidū ieņem vertikālo siltumsūkņu kolektori jeb termozondes un ģeotermālie ūdens urbumi. Vietās, kur zemes platība atļauj, iespējams siltuma kolektoru ierakt horizontāli, taču, ja zemes gabals ir par mazu, vai tas jau ir labiekārtots – vienīgā izeja ir izveidot urbumus. Lai ierīkotu vertikālo siltumsūkņa kolektoru, tiek izveidoti viens […]

Ūdens spice

Teorētiski, vienkāršākais un lētākais ūdens ieguves veids ir iesistās cauruļveida akas izveide, ko tautā dēvē gluži vienkārši par spici. Standarta variantā spice ir pusotrcollīga (40mm) caurule ar konusveida uzgali, kuras apakšējais posms ir ar saurbtiem caurumiem un tam pāri pārvilkts filtrācijas siets. Tas ir vienkāršākais un lētākais risinājums gruntsūdens ieguvei līdz 20 metriem. Spici var […]

Urbuma remonts

Lai paildzinātu urbuma ekspluatācijas mūžu, mēs iesakām, ik pēc pieciem gadiem, veikt urbuma skalošanu un tīrīšanu. Pastāv maldīgs uzskats, ka pēc urbuma ierīkošanas, par to vairs nav jārūpējas. Urbuma remonts ir nepieciešams, ja: samazinājies ūdens pieplūdums; urbumā nokļuvis svešķermenis; urbumā iekritis dziļurbuma sūknis vai notrūcis elektrības kabelis; urbums smilšo vai ūdenim ir duļķainība. Ar urbuma […]

Urbuma apsaiste

Iegūtā ūdens nogādāšanai patēriņa vietā parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašuzsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai. Lai nodrošinātu izveidotā dziļurbuma […]