Urbuma apsaiste

Iegūtā ūdens nogādāšanai patēriņa vietā parasti izmanto sūkni. Ja urbumā ir augsts ūdens līmenis (ne zemāks kā 7 m no zemes virsas), var uzstādīt virszemes jeb pašuzsūcošo sūkni, bet ja ūdens līmenis ir zemāks par 7 metriem, vajadzīgs dziļūdens jeb iegremdējamais sūknis. Der atcerēties, ka sūkņa tehniskajiem parametriem jāatbilst urbuma ražībai.

Lai nodrošinātu izveidotā dziļurbuma veiksmīgu darbību, iesakām akas aprīkošanu uzticēt kvalificētiem darbiniekiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko sūkni konkrētajam urbumam, nodrošinās akas hermētiskumu (aizsargās no gruntsūdeņu un svešķermeņu iekļūšanas), kā arī uzstādīs debitu, kas atbilst akas ražībai.

Ūdens sūknis ar spiedkatlu

Ūdens sūknis ar spiedkatlu nodrošina ūdens apgādi mājās. Šis ūdens sūknis spēj uzsūkt 7 – 8 metru dziļumā no sūkņa atrašanās vietas. Sūknis spēj nodrošināt ar ūdensapgādi mājās līdz 20 – 50 metru attālumā. Ūdens sūkņa spiedkatlā glabājas ūdens, kurš atrodas zem spiediena, tas nodrošina, lai ūdens apgādes sistēmā būtu vienmērīgs spiediens. Šādus sūkņus izmanto lielākais vairums privātmāju, jo tie ir ērti lietošanā. Šādu ūdens sūkni varam novietot ūdens ņemšanas vietā (akā) vai pie tās. Novietojot ūdens sūkni ūdens ņemšanas vietā ir jānodrošina, lai tam nebūtu ārēja saskare ar ūdeni un, lai ziemas periodā neaizsaltu. Ja nav iespēja sūkni ar spiedkatlu novietot ūdens ņemšanas vietā, tad spiedkatlu var novietot ēkā, sūkni atstājot ūdens ņemšanas vietā.

Dziļurbuma sūkņi

Šādus sūkņus lieto dziļurbumiem. Šādi sūkņi var nodrošināt ūdens apgādes sistēmu ar lielu ūdens patēriņu, spiedienu, kā arī tie nodrošina ūdens padevi no ļoti liela dziļuma. Lai ūdens apgādes sistēma pilnvērtīgi darbotos arī šai sistēmai jāpievieno spied katls. Dziļurbuma sūkņus izvēlas pēc urbuma dziļuma, vajadzīgā ūdens patēriņa un urbuma ūdens atdeves. Šādi sūkņi ir sarežģītas uzbūves, tāpēc to cena ir lielāka nekā cita veida sūkņiem.