Urbumi siltumapgādei

Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti ēku apkures sistēmu vidū ieņem vertikālo siltumsūkņu kolektori jeb termozondes un ģeotermālie ūdens urbumi. Vietās, kur zemes platība atļauj, iespējams siltuma kolektoru ierakt horizontāli, taču, ja zemes gabals ir par mazu, vai tas jau ir labiekārtots – vienīgā izeja ir izveidot urbumus.

Lai ierīkotu vertikālo siltumsūkņa kolektoru, tiek izveidoti viens vai vairāki urbumi, kuros tiek ievietots un iebetonēts kolektora cauruļvads (termozonde), pa kuru cirkulē nesasalstošs šķidrums – siltumnesējs. Šāda veida kolektoru iespējams lietot praktiski visu privāto un sabiedrisko būvju apsildei ar siltumsūkņiem. Vertikālā siltumsūkņa kolektora ierīkošanai nepieciešama neliela platība. To izdevīgi lietot atjaunojot vecākas mājas vai pārejot no kurināmā apkures sistēmām uz apsildi no ģeotermālajiem resursiem. Urbumu skaits un to dziļums atkarīgs no inženiertehniskajiem aprēķiniem un ģeoloģiskās situācijas urbumu ierīkošanas vietā.

Ģeotermālos siltumsūkņos kā siltuma avots tiek izmantots zemes dzīļu ūdens, kura temperatūra ir stabila visu gadu, neatkarīgi no gaisa temperatūras svārstībām. Kolektora sistēmu veido divi urbumi – viens gruntsūdens iegūšanai, otrs ūdens novadīšanai grunts slāņos. Atstatumam starp šādiem urbumiem jābūt apmēram 15 – 20 metri.

Izmaksas šiem urbumiem ir sākot no 25 EUR/m.